Cookieverklaring Ooglid.nl

Bij het bezoek van onze website Ooglid.nl wordt door ons of derden informatie over uw bezoek verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat bij een bezoek aan een website op opgeslagen op uw computer. Hiermee kan informatie verzameld worden over uw website gebruik en kunnen wij uw browser herkennen bij een herhaald bezoek.

De informatie die Ooglid.nl verzamelt, kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt:

  1. Voor website statistieken die geanalyseerd worden om de website gebruiksvriendelijker te maken.
  2. Voor marketingdoeleinden, dankzij de cookie kunnen wij achterhalen hoe u op onze website terecht bent gekomen en met welke advertenties de bezoekers van de website in aanraking zijn gekomen. Dankzij de cookie kunnen wij voorkomen dat u te veel advertenties van Ooglid.nl te zien krijgt.

Verwijderen en weigeren van cookies

Elke webbrowser geeft u de mogelijkheid om alle opgeslagen cookies of cookies van een specifieke website te verwijderen. U kunt ook aangeven dat cookies van specifieke websites altijd geweigerd moeten worden. Bij de meeste browsers kunt u dit instellen bij de instellingen.

Houdt er wel rekening mee dat als u cookies weigert of verwijdert, het mogelijk is dat niet alle functionaliteiten van websites zullen werken. Er zijn ook websites die zelfs niet meer bereikbaar zijn als er geen cookies geplaatst mogen worden.

Cookies afkomstig van derden

Via onze website worden ook cookies van derden die door Ooglid.nl zijn ingeschakeld geplaatst. Het gaat dan vooral om cookies die voor marketingdoeleinden worden geplaatst of om de website gebruiksvriendelijker te maken.

Privacyverklaring

Of het nu gaat om uw medische gegevens of om gegevens van uw websitebezoek, Ooglid.nl hecht veel waarde aan privacy. Uw gegevens zullen dan ook in geen enkel geval gedeeld worden met derden. De verwerking van uw vertrouwelijke gegevens gebeurt altijd volgens de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.